Fiscale aftrek maakt ondernemen leuker én makkelijker!

Slapend rijk worden, ik leg je graag uit hoe!

Fiscale aftrek maakt ondernemen leuker én makkelijker!

Slapend rijk worden, ik leg je graag uit hoe!

by Zakelaar

Eén van de meest gehoorde redenen om niet te starten met een eigen onderneming is het financieel risico, of de financiële zekerheid die men niet op wil geven. Wist je echter dat mensen in loondienst doorgaans een veel hogere belastingdruk hebben dan zelfstandig ondernemers?

Fiscale aftrekposten

Met name (startende) ZZP’ers kunnen de eerste jaren een aanzienlijk belastingvoordeel genieten. Zakelaar helpt je graag de mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving te ontdekken die jouw vliegende start financieel mogelijk maken. Hierbij redeneer ik altijd vanuit het principe dat alles volledig en onbetwistbaar legaal moet zijn, maar dat de ruimte van de wet daardoor niet minder benut moet worden.

Wist je bijvoorbeeld dat je, onder enkele zeer beperkte voorwaarden, aanspraak kunt maken op;

  • Startersaftrek
  • Kleine Ondernemers Regeling (KOR)
  • Investeringsaftrek
  • Zelfstandigenaftrek
  • BTW-teruggave

Op deze pagina lees je in het kort wat deze posten inhouden en hoeveel voordeel ze je kunnen opleveren.

In drie door jou aan te merken jaren gedurende de eerste vijf jaren na inschrijving bij de KvK kun je de startersaftrek toe (laten) passen, indien je in dat jaar ook recht hebt op zelfstandigenaftrek. Dit houdt in dat je een bedrag van € 2.123,- in mindering kunt brengen op jouw bruto verdiensten (2018), waarmee je jouw jaarlijkse belastingdruk verlaagt.

De kleine ondernemersregeling is een term die wordt gebruik om een BTW vrijstelling over de eerste € 1483,- BTW, danwel een korting over de verschuldigde BTW gelegen tussen € 1484,- en 1883,- (2018) aan te duiden.

 

Hoef je dus als zelfstandige onderaan de streep in een jaar minder dan 1883,- BTW te betalen? Dan heb je automatisch een belastingvoordeel.

Er zijn diverse soorten investeringsaftrek. Onder deze noemer vallen onder andere de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek.

Voor de meeste startende ondernemers is met name de kleinschaligheids investeringsaftrek interessant. Deze stelt dat alle investeringen in bedrijfsmiddelen (let op: er zijn uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld woonhuizen, grond, dieren en personenauto’s die niet bedoeld zijn voor beroepsvervoer) met een totale investeringswaarde tussen de € 2301,- en € 314.673,- per kalenderjaar mogelijk recht bieden op een investeringsaftrek van tot wel 28% over het totale geïnvesteerde bedrag!

Let op; alleen bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde van € 450,- exclusief BTW per stuk tellen mee voor het bepalen van de investeringswaarde.

De zelfstandigenaftrek is door de overheid bedoeld als stimulans voor het zelfstandig ondernemerschap en is van toepassing op iedere ondernemer die voldoet aan het urencriterium en die aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt. De zelfstandigenaftrek bedraagt maar liefst € 7.280,- (2018).

Als ondernemer voeg je bij iedere geleverde dienst of product waarde toe in de handelsketen. Dit kan zijn omdat je een product vervaardigt uit halffabricaten, omdat je met jouw dienst een waardevermeerdering tot stand brengt of om welke andere reden dan ook. Over deze toegevoegde waarde betaalt je klant belasting, beter betekend als ‘Belasting Toegevoegde Waarde’ (BTW). Tegelijkertijd wordt hetzelfde verwacht van jouw toeleveranciers. De BTW die jij als afnemer aan hen betaalt, mag je verrekenen met de BTW die je verschuldigd bent aan de belastingdienst. Zo zijn de meeste aankopen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering belastingaftrekbaar. Dit kan een interessante aftrekpost opleveren. Let er echter wel op dat niet iedere uitgave ‘op de zaak’ geboekt kan worden vanuit dit oogpunt. Er gelden bijvoorbeeld strikte regels voor werkkleding, voedsel, drank en werkruimte thuis.

Jelle Russner-Stafleu Zakelaar
Jelle Russner-Stafleu
ZAKELAAR 040

Ik leg je graag uit hoe je startersaftrek en andere aftrekposten op deze pagina kunt interpreteren. Ook bereken ik voor je welk belastingvoordeel er voor jou klaar ligt als je start.

Top